Wednesday, April 26, 2023

Dead Man's Hand - szeryfowie

Ostatnia drużyna.

Stróże prawa.
Fajne kozaki. Malowanie jak zawsze. Kiedyś może się rozwinę. Albo nie.

No comments:

Post a Comment

One Page Rules: Regiments - raport bitewny

Elo! Taki radosny krótki battle report. Granie po robocie i w robocie. Bo inne miejscówki na mieście, albo nieczynne, albo daleko, albo bez ...